• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V)

Төслийн хэрэг

Төслийн хэрэг

Маш сайн үйлдвэрлэл - системийн гол технологи

Модулийн технологи (жишээ нь, 60 нүд)

MBB поликристалл

модулийн хүч 270 ~ 280W

MBB PERC монокристал

модулийн хүч 275 ~ 300W

MBB монокристал

модулийн хүч 275 ~ 290W

MBB N хэлбэрийн монокристал

модулийн хүч 280 ~ 360W

MBB монокристал давхар бүрхүүлтэй

модулийн хүч 270 ~ 290W